POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

1.   Administratorem danych osobowych, użytkowników zarejestrowanych w serwisie pgo2022.pl jest Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, zwane dalej Administratorem, z siedzibą w Warszawie, ul. Promyka 13, 01-604 Warszawa,

2.   Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: daneosobowe@medicalartgroup.pl

3.   Cele zbierania i przetwarzania danych: dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do

 • umożliwienia zalogowania się do portalu pgo2022.pl,
 • weryfikacji dostępu,
 • otrzymywania newsletteru (newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły na to zgodę podczas rejestracji)
 • zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora
 • prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
 • prowadzenia działań marketingowych własnych lub we współpracy z innymi podmiotami.

4.   Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu pgo2022.pl wynika z:

 • zgody udzielonej przez użytkownika
 • konieczności wykonania umowy, której użytkownik jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy
 • konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub podmiotu trzeciego.

5.   Dane użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • operatorom realizującym transakcje płatnicze on-line w celu realizacji tego typu płatności dokonywanych przez użytkowników
 • operatorom telekomunikacyjnym w celu wysłania do użytkowników SMS-a
 • bankom w przypadku, gdy zlecany jest przelew środków do użytkownika
 • biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 • kancelariom prawnym,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
 • innym podmiotom, na życzenie użytkowników lub po uzyskaniu od użytkowników odrębnej zgody.

6.   Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej nie będzie przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

7.   Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych użytkownik ma on prawo do:

 • wglądu do treści swoich danych
 • sprostowania danych
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO)
 • przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.   Administrator serwisu pgo2022.pl dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

9.   Portal pgo2022.pl zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na swojej stronie i poinformowaniu użytkowników za pomocą newsletteru oraz wiadomość widoczną na naszej stronie.

11. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności i zasad korzystania z portalu pgo2022.pl prosimy o kontakt na sekretariat@ptgo.pl

Pliki cookies

Strona pgo2022.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym portalu ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji portalu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 2 lata od ostatniej wizyty na portalu. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.


Opłaty

Opłaty za udział w konferencji

członkowie PTGO

 • płatność do 15.10 – 150 PLN
 • płatność do 25.11 – 200 PLN
 • płatność po 25.11 – 250 PLN

pracownicy WSS

 • płatność do 15.10 – 150 PLN
 • płatność do 25.11 – 200 PLN
 • płatność po 25.11 – 250 PLN

pozostali lekarze

 • płatność do 15.10 – 200 PLN
 • płatność do 25.11 – 400 PLN
 • płatność po 25.11 – 600 PLN
Opłaty za udział w warsztatach

Diagnostyka nowotworów w gabinecie ginekologa – 200 PLN

Histeroskopia ambulatoryjna (zajęcia na trenażerach) – 200 PLN

Operacje z wykorzystaniem robota – 150 PLN

Kolacja w hotelu Zamek Janów Podlaski

Kolacja w dniu 1 grudnia – 200 PLN

Uroczysta kolacja w dniu 2 grudnia – 380 PLN

sekretariat@ptgo.pl

Copyright Medical Art Group