PROGRAM

 • Czwartek, 1 grudnia
 • Piątek, 2 grudnia
 • Sobota, 3 grudnia
Czwartek, 1 grudnia

11:00-19:00

SZKOLENIE CMKP. Wstęp do ginekologii onkologicznej.

16:00-18:30

Operacja z wykorzystaniem chirurgii robotowej. TRANSMISJA ONLINE.

Prof. dr hab.n. med. Rafał Tarkowski

Dr n. med. Patrycja Ziober-Malinowska

17:00-20:00

SPOTKANIA NAUKOWE


Spotkanie Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych.

Dr hab.n. med. Radosław Mądry


Spotkanie Klubu Młodego Ginekologa Onkologa.

Dr hab.n. med. Marcin Bobiński


Spotkanie Zespołu Roboczego ds. Ultrasonografii PTGO.

Prof. dr hab.n. med. Włodzimierz Sawicki


Spotkanie Zespołu Roboczego ds. Ginekologii Operacyjnej PTGO.

Dr n. med. Marcin Misiek

Prof. dr hab.n. med. Paweł Knapp

Piątek, 2 grudnia

8:30-19:00

WARSZTATY

8:30 – 12:30

Diagnostyka nowotworów w gabinecie ginekologa (warsztaty USG).

Prof. dr hab.n. med Włodzimierz Sawicki.

Prof. dr hab.n. med Krzysztof Cendrowski,

Dr n. med. Katarzyna Wadowska- Jaszczyńska,

Prof. dr hab.n. med. Marek Kudła

8:30-12:30

Histeroskopia ambulatoryjna.

Wykład wprowadzający: Dr n. med. Jacek Doniec  

Zabiegi: Dr n. med. Andrzej Kisiel

8:30-12:30

Histeroskopia ambulatoryjna – warsztaty na trenażerach manualnych i cyfrowych.

Dr n. med. Łukasz Szeszko

08:30-19:00

Operacje z wykorzystaniem robota – warsztaty na trenażerach. Robot VERSIUS

13:00-13:40

SESJA WPROWADZAJĄCA


1. Otwarcie konferencji.

Prof. dr hab.n. med. Jan Kotarski

Prof. dr hab.n. med Włodzimierz Sawicki

mgr Adam Chodziński


2. Ginekologia Onkologiczna 2022 – gdzie jesteśmy? – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Prof. dr hab.n. med Mariusz Bidziński


3. Chirurgia robotowa w leczeniu nowotworów ginekologicznych w Polsce i na świecie?

Dr n. med. Błażej Nowakowski


4. Koordynowana opieka ginekologiczna-histeroskopia- nowy projekt WSzS w Białej Podlaskiej."

Dr n. med. Łukasz Szeszko

Dr n. med. Andrzej Kisiel

13:40-16:20

SESJA ENDOMETRIUM, wstęp do zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab.n. med Włodzimierz Sawicki,

Prof. dr hab.n. med Mariusz Bidziński,

Dr n. med. Aleksandra Zielińska,

Prof. dr hab.n. med Andrzej Marszałek


1. Proces powstawania zaleceń PTGO na przykładzie zaleceń diagnostyki i leczenia raka endometrium.

Prof. dr hab.n. med Mariusz Bidziński/Prof. dr hab.n. med Jacek Sznurkowski


2. Leczenie chirurgiczne.

Prof. dr hab.n. med. Paweł Blecharz


3. Diagnostyka.

Prof. dr hab.n. med. Janusz Ryś


4. Podział molekularny, dziedziczny rak endometrium.

Prof. dr hab.n. med Artur Kowalik


5. Radioterapia.

Prof. dr hab.n. med. Agnieszka Żółciak-Siwinska


6. Leczenie systemowe.

Prof. dr hab.n. med. Lubomir Bodnar


7. Immunoterapia.

Prof. dr hab.n. med. Jacek Sznurkowski


8. Dyskusja

16:20-16:40

PRZERWA

16:40-17:40

Zaawansowany rak endometrium narastający problem kliniczny w Polsce.

Prof. dr hab.n. med. Jacek Sznurkowski


1. Kluczowe pytania w leczeniu raka endometrium.

Prof. dr hab. n med. Jacek Sznurkowski


2. Postęp w leczeniu zaawansowanego raka endometrium.

Dr hab. n med. Radosław Mądry


3. Immunoterapia w zaawansowanym raku endometrium – opis przypadku po zastosowaniu dostarlimabu.

Dr Małgorzta Figat


4. Immunoterapia w zaawansowanym raku endometrium – opis przypadku po zastosowaniu dostarlimabu.

Dr hab. n med. Dagmara Klasa Mazurkiewicz

17:40-17:50

PRZERWA

17:50-18:20

Skojarzenie olaparyb z bewacyzumabem – zmiana możliwości leczenia raka jajnika w nowym programie lekowym.

Dr hab.n. med. Radosław Mądry

18:20-19:40

SALA 1

DONIESIENIA ESMO/ESGO 2022

Prof. dr hab.n. med Paweł Basta,

Prof. dr hab.n. med Paweł Knapp,

Prof. dr hab.n. med Wiesława Bednarek,

Dr hab.n. med. Radosław Mądry

1. ESGO hot topics – rak jajnika, rak endometrium

Prof. dr hab.n. med. Anna Fagotti

2. ESGO hot topics – rak szyjki macicy.

Prof. dr hab.n. med. Paweł Knapp

3. ESMO – gynecological hot topics.

Prof. dr hab.n. med. Anita Chudecka Głaz

18:10-19:10

SALA 2

DYSKUSJE AGO JUNIOR

Seksualność a choroba nowotworowa.

Dr n. med. Magdalena Bizoń,

Prof. dr hab.n. med. Krzysztof Nowosielski

Sobota, 3 grudnia

SESJE NAUKOWE: SALA 1

08:10-09:40

SESJA CHIRURGICZNA

prowadzenie sesji: Prof. dr hab.n. med. Paweł Knapp


Live surgery – laparoskopowe wycięcie macicy.

Dr n. med. Marcin Misiek,

Dr Agnieszka Picheta,

Dr Michał Skuza 

09:40-10:00

Żywienie kliniczne i ginekologia onkologiczna, kiedy, dla kogo, jak?

Dr n. med. Aleksandra Kapała

10:00-10:30

Jak zmienił się dostęp do leczenia podtrzymującego w zaawansowanym raku jajnika dla polskich chorych w 2022 roku? Prowadzenie Dr hab. n. med. Radosław Mądry


Bewacyzumab w leczeniu podtrzymującym zaawansowanego raka jajnika wg EBM.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski


Dlaczego każda (prawie) chora z zaawansowanym rakiem jajnika powinna otrzymać inhibitor PARP?

Dr hab. n med. Radosław Mądry

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski

10:30-10:40

PRZERWA

10:40-11:40

SALA 1, SALA WYKŁADOWA

PROFILAKTYKA i DIAGNOSTYKA W NOWOTWORACH GINEKOLOGICZNYCH

Prof. dr hab.n. med. Andrzej Marszałek,

Prof. dr hab.n. med. Robert Jach,

Prof. dr hab.n. med. Hubert Wolski

1. Szczepienia HPV.

Prof. dr hab.n. med. Andrzej Nowakowski

2. Algorytmy postępowania w profilaktyce raka szyjki macicy.

Dr hab.n. med. Maciej Stukan

3. HPV DNA Upto Date Evidence and Mega HPV labs.

Prof. Murat Gultekin

4. Co odróżnia Amazonię, Etiopię i Europę od Polski, czyli perełki z 2022 Global HPV Vaccination Educational Forum.

Dr hab.n. med. Maciej Stukan

SALA 2, UZDROWISKO

RAK JAJNIKA

Dr n. med. Agnieszka Gąsowska-Bodnar,

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski,

Dr hab.n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz

1. Diagnostyka HRD – kiedy, jak, po co – implikacje kliniczne.

Prof. dr hab.n. med. Mariusz Bidziński

Dr n.med. Andrzej Tysarowski

2. Pooperacyjna ocena choroby resztkowej w raku jajnika.

Prof. dr hab.n. med. Paweł Blecharz

3. Leczenie podtrzymujące w raku jajnika – dylematy praktyka klinicysty.

Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska

4. Leczenie nawrotowego raka jajnika

Dr hab.n. med. Radosław Mądry

11:40-11:50

PRZERWA

11:50-12:50

SALA 1, SALA WYKŁADOWA

SESJA GINEKOLOGICZN0 – RADIOLOGICZNA

Prof. dr hab.n. med. Włodzimierz Sawicki,

Prof. dr hab.n. med. Marek Gogacz,

Dr n. med. Dorota Werel

1. Perspektywy zastosowania radiologii zabiegowej w ginekologii onkologicznej.

Prof. dr hab.n. med. Maria Kotarska

2. Protokoły radiologiczno- ginekologiczne -współpraca interdyscyplinarna.

Prof. dr hab.n. med.Paweł Knapp

3. Możliwości i ograniczenia badania w zależności od użytego protokołu radiologicznego w miednicy mniejszej.

Dr n. med. Dorota Werel

Prof. dr hab.n. med. Paweł Knapp

4. Możliwości i ograniczenia badania w zależności od użytego protokołu radiologicznego w nadbrzuszu.

Dr n. med. Marcin Misiek

Dr n. med. Katarzyna Jankiewicz

SALA 2, UZDROWISKO

RAK SZYJKI MACICY – wstęp do zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab.n. med. Mariusz Bidziński,

Prof. dr hab.n. med. Kazimierz Pityński,

Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska,

Prof. dr hab.n. med. Anita Olejek

1. Nowe zalecenia w leczeniu raka szyjki macicy.

Prof. dr hab.n. med. Mariusz Bidziński

Prof. dr hab.n. med. Robert Jach

2. Leczenie chirurgiczne w raku szyjki macicy.

Dr n. med. Marcin Misiek

3. Radioterapia w raku szyjki.

Dr n. med. Krzysztof Bereza

4. Leczenie systemowe w raku szyjki macicy.

Dr n.med. Joanna Streb

12:50-13:30

PRZERWA LUNCHOWA

13:30-14:15

SALA 1, SALA WYKŁADOWA

PRAKTYKA KLINICZNA – rak jajnika

Prof. dr hab.n. med. Jacek Sznurkowski,

Dr hab.n. med.Radosław Mądry


1. przypadek I/dyskusja

Dr n. med. Agnieszka Rychlik

2. przypadek II/dyskusja

Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska

3. przypadek III/dyskusja

Dr n. med. Szymon Piątek

SALA 2, UZDROWISKO

PRAKTYKA KLINICZNA – rak szyjki macicy.

Prof. dr hab.n. med. Włodzimierz Sawicki,

Prof. dr hab.n. med.Krzysztof Cendrowski


1. przypadek I/dyskusja

Prof. dr hab.n. med. Paweł Basta

2. przypadek II/dyskusja

Dr hab.n. med. Maciej Stukan

3. przypadek III/dyskusja

Dr hab.n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz

14:15-14:30

PRZERWA

14:30-14:50

WYKŁAD – Gość specjalny


Three years of discussion about mini invasive surgery in gynecological oncology.

Prof. dr hab.n. med. Matthias Korrel

14:50-16:00

DEBATA CHIRURGICZNA – protokół pooperacyjny w raku jajnika


Uczestnicy debaty:

 • Dr n. med. Marcin Misiek,
 • Prof. dr hab.n. med. Paweł Knapp,
 • Prof. dr hab.n. med. Mariusz Bidziński,
 • Prof. dr hab.n. med. Włodzimierz Sawicki,
 • Prof. dr hab.n. med. Paweł Basta,
 • Prof. dr hab.n. med.Paweł Blecharz,
 • Dr n. med Marcin Jędryka,
 • Dr hab.n. med. Maciej Stukan,
 • Prof. dr hab.n. med. Tomasz Kluz,
 • Prof. dr hab.n. med. Dariusz Wydra,
 • Prof. dr hab.n. med. Anita Olejek

16:00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

sekretariat@ptgo.pl

Copyright Medical Art Group